top of page
1657-eichholtz-09.jpg

UTILITEIT

STOL architecten heeft een gevestigde naam in de utiliteitssector; met name door de vaak complexere logistiek- en foodprojecten. Onze werkwijze kenmerkt zich door het samen met de klant inventariseren en optimaliseren van de processen, de techniek en de efficiency. Om daar vervolgens het ideale gebouw bij te ontwerpen, meestal ook gelijk rekening houdend met eventuele toekomstige groeiscenario’s. Altijd weer een fascinerend
samenspel van functionaliteit en creativiteit.

 

Dat proces begint in de regel al in de initiatieffase, met het meedenken met de klant over de locatiekeuze, de procedureaanpak en de strategie voor de prijsvorming. Uitgangspunt daarbij is altijd om de contractstukken voor de bouw zó op te stellen, dat de kans op onvoorzien meerwerk op voorhand al vrijwel uitgesloten is. Dat maakt (de coördinatie op) de bouw gelijk ook een stuk simpeler.

2500-limes-09.jpg
bottom of page