top of page
Logo_koptekst.png

ONZE VISIE

Onze visie maakt iedere opdracht uniek. De opdracht vraagt daarmee om een specifieke oplossing. Geïnspireerd door de wensen van de opdrachtgever ontwerpen wij gebouwen die zich voegen in de context of die zich daar juist in manifesteren. Met een zorgvuldige inzet van architectuur kenmerken realiseren wij dit op een passende en eigen wijze.

 

Er is nooit één oplossing voor dezelfde vraag. Wij geloven in de meerwaarde van varianten. Hierdoor geven wij onze opdrachtgevers in het ontwerpproces de kans om ook op andere ideeën te komen. Dit leidt vaak tot verrassende en geoptimaliseerde ontwerpen.

Wij ontwerpen gebouwen zowel van buiten naar binnen als van binnen naar buiten. Werken vanuit deze invalshoeken resulteert in goede en gebalanceerde gebouwen, waar het voor de gebruikers aangenaam wonen, werken en vertoeven is.

ONZE WERKWIJZE

De  medewerkers van STOL architecten vormen een goed op elkaar ingespeeld, gemotiveerd en gedreven team van architecten, projectleiders en tekenaars. Dit team draagt op professionele wijze zorg voor de totale realisatie van een bouwwerk: vanaf de initiatieffase tot en met de oplevering.

 

Onze klantgerichte benadering heeft geleid tot een grote, gevarieerde en vooral duurzame kring van professionele, zakelijke en particuliere opdrachtgevers. Onze werkwijze gaat uit van het aandachtig doornemen van de wensen van een opdrachtgever en het samen ontwikkelen van het programma van eisen. In dit dynamische ontwerpproces zoeken wij op flexibele wijze naar een balans in functionaliteit en creativiteit. Indien mogelijk wordt in de startfase wordt ook de haalbaarheid op stedenbouwkundig, bouwkundig en budgettair vlak getoetst.

 

Het ontwerp wordt veelal gevisualiseerd met 3D-modellen en eventueel maquettes om onze opdrachtgevers al in een vroeg stadium een goed inzicht te geven in de gekozen ontwerprichting en om hen te betrekken bij het ontwerpproces. Desgewenst maakt onze interieurarchitect het ontwerp compleet met een advies over inrichting en styling.


Na goedkeuring van het ontwerp verzorgen onze ervaren bouwkundige projectleiders en tekenaars in de vervolgfasen de benodigde projectbescheiden. Het ontwerp wordt dan met gedegen kennis van materialen en bouw- en installatie- techniek verder uitgewerkt. Dit geschiedt via efficiënte procedures en met accuraat technisch tekenwerk. Zo werken wij risicomijdend en op verantwoorde wijze toe naar de realisatiefase. In deze fase begeleiden wij, samen met de opdrachtgever, het bouwproces tot voorbij de oplevering.

ONS TEAM

bottom of page